Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2018

De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2018 zijn bekend. Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan beide omhoog.

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Minimumjeugdloon
De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. 22-jarige werknemers maken nu ook aanspraak op het minimumloon. Uit het minimumloon wordt het minimumjeugdloon afgeleid. Dat ziet er per 1 juli 2018 als volgt uit:

15 jaar: € 478,25 per maand
16 jaar: € 550,00 per maand
17 jaar: € 629,70 per maand
18 jaar: € 757,25 per maand
19 jaar: € 876,80 per maand
20 jaar: € 1.115,95 per maand
21 jaar: € 1.355,05 per maand
22 jaar en ouder: € 1.594,20 per maand

Uitzonderingen minimumjeugdloon
Er geldt een uitzondering voor mbo’ers die werkzaam zijn in het kader van een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Voor hen geldt het volgende minimumjeugdloon:

18 jaar: € 725,35 per maand
19 jaar: € 836,95 per maand
20 jaar: € 980,45 per maand

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de reguliere minimumjeugdlonen.

Aanpassingen wet Minimumloon
De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt in fases gewijzigd. Per 1 januari 2018 zijn er aanpassingen doorgevoerd en per 1 juli 2019 volgen er nog wijzigingen. Zo moet vanaf januari 2018 ook het minimum(jeugd)loon worden betaald over meerwerk. En moeten werknemers die stukloon krijgen ook het minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

Bron: Xpert HR