SAP Kennisscan

Het gebruik van SAP lijkt soms niet geheel optimaal. Ligt het dan aan de gebruiker of aan de inrichting van het systeem.

Door de brede ervaring bij diverse organisaties, zowel op SAP gebied als ook op procesmatig en rol en taakgerichtheid, is HelmiX in staat om uw bedrijf en vooral uw medewerkers, door te lichten op de toepassing en het gebruik van de SAP modules.

De “Kennisscan” omvat een voorbespreking, interviews met een aantal medewerkers (SAP gebruikers), een evaluatiegesprek, waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf en indien gewenst een aantal praktische oplossingen, zoals “training on the job”.

Voorbespreking

Tijdens de voorbespreking worden de doelstellingen en de kaders bepaald.

 • wat willen we bereiken met de scan
 • welke medewerkers worden geïnterviewd
 • welke documentatie wordt onderzocht en beoordeeld
 • .....

Interviews

Onderdelen van de tweede fase:

Het houden van interviews met (een selectie van) de verschillende soorten gebruikers. Deze interviews bestrijken een drietal kennis- en ervaringsgebieden:

 • De kennis en kunde van het SAP niveau
 • De generieke proceskennis op het vakgebied
 • Het gebruik van hulpmiddelen
 • .....

Documentatie

Het bekijken van de beschikbare documentatie (blueprints, handleidingen, intranet etc.) Het bekijken van de systeeminrichting (Informatie uit SAP, transacties, favorites)

Samen vooruitkijken

De bevindingen uit het onderzoek worden gedocumenteerd

 • per geïnterviewde medewerkerper beoordeeld documentatie-onderdeel
  • op SAP gebruik
  • op SAP kennis
  • op MS Office kennis
  • op functionele kennis van de processen
 • per organisatie onderdeel
 • per proces

Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor oplossingen of verbeteringen.

Voorbeelden:

 • SAP Coach
 • training on the job
 • verbeteren beheer
 • inrichting
 • documentatie
 • releasewissel
 • ....