Om flexibel werken in uw organisatie tot een succes te maken, zijn vooral heldere afspraken en een goede communicatie onmisbaar. Maar u moet ook bereid (en in staat) zijn om praktische zaken anders te organiseren. Deze tips helpen u op weg.

1. wanneer wel en wanneer niet flexibel werken?

Spreek duidelijk af wanneer flexibel werken wel of niet kan. Bij de start van een nieuw project bijvoorbeeld is het belangrijk dat iedereen van het team elkaar kent, elkaars rol weet en er gezamenlijk werkafspraken kunnen worden gemaakt. Regelmatig bij elkaar komen in die fase is dus handig. Maar de verdere uitwerking van stappen kan een stuk flexibel(er) qua tijden en locatie. Goede afspraken hierover kunnen misverstanden voorkomen.

2. samenwerken 2.0
Flexibele werknemers werken anders samen dan collega’s die vijf werkdagen per week een kantoor delen. Bied uw werknemers voldoende digitale communicatiemiddelen - mail, werk-app, Skype of Hangouts/Meets - en zorg dat ze deze middelen kennen en gebruiken. Op die manier kunnen ze elkaar gemakkelijk opzoeken als ze elkaar nodig hebben. Zorg ook dat uw flexwerkers hun agenda goed beheren en duidelijk communiceren over hun bereikbaarheid.

3. online veiligheid
Werken in de cloud maar toch onderweg even op een openbaar Wi-Fi-netwerk inloggen? Het is belangrijk dat uw flexibele werknemers het belang van online veiligheid kennen, en weten wat de do’s and don’ts zijn. Maak heldere afspraken over online veiligheid en hoe collega’s toegang krijgen tot online documenten.

4. leidinggeven nieuwe stijl
Omdat uw flexibele werknemers niet meer elke dag op kantoor zijn, moet u op een andere manier de vinger aan de pols houden. Zorg voor duidelijke briefings en regelmatig overleg om hun functioneren te beoordelen. En beoordeel hun prestaties op basis van het resultaat dat ze bereiken - nu u niet meer altijd letterlijk ziet hoe ze zich inzetten.

5. er gaat niets boven echt contact
Flexibel werken heeft ook een keerzijde: collega’s zien elkaar minder vaak. Aan u, als werkgever, de taak om te zorgen dat het teamgevoel sterk blijft, ondanks ieders wisselende werktijden en werkplekken. Organiseer daarom regelmatig contactmomenten waarop collega’s met elkaar kunnen bijpraten - en dat mag naast formele overlegmomenten ook best een teamdag of informeel etentje of borrel zijn.

Bron: Randstad