Rotterdamse student helpt mkb met online-ondernemen

IT Campus Rotterdam en het Albeda College hebben met partners een MKB-werkplaats in de regio Rijnmond opgericht. In deze online-werkplaats worden studenten mbo, hbo en wo gekoppeld aan mkb-ondernemers om hen te helpen met hun digitaliseringsslag.
MKB-werkplaatsen zijn lokale samenwerkingen van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Kleinere ondernemers krijgen hier hulp van studenten, docenten en experts met het gebruik van data, online-verkoop en marketing en automatisering van het bedrijfsproces. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Inmiddels zijn er al diverse ict-studio's opgezet; met nu als meest recente de MKB DigiWerkplaats Rijnmond.

 

Trekkers van dit lokale werkatelier zijn IT Campus Rotterdam, een publiek-private samenwerking om meer it-talent naar de havenstad te halen, en het Alberda College. Zij menen dat een versnelling van de digitalisering het mkb helpt om sneller uit de coronacrisis te komen. Doel is de komende drie jaar minimaal vijfhonderd ondernemers uit de regio Rijnmond te ondersteunen met de overstap naar online-ondernemen.

Zij kunnen in de werkplaats ondersteuning krijgen van studenten uit het ict- en economisch beroepsonderwijs. Naar schatting gaat het om 750 studenten die, onder begeleiding, voor de ondernemers een uitgewerkte roadmap met praktische handvatten, prototypes en advies op maat bieden. Het gaat met name op oplossingen voor online-verkoop, marketing, web-ontwikkeling, programmeren, privacy & beveiliging, cloud engineering en het digitaliseren van administratieve bedrijfsprocessen.

Kweekvijver

De digitale werkplaats Rijnmond richt zich in het eerste jaar primair op bedrijven tot tien medewerkers in de detailhandel en zakelijke en overige dienstverlening. Vanaf het tweede jaar wordt uitgebreid naar de (maak)industrie en transport & logistiek (inclusief maritieme sector). Ook is het de ambitie dat de werkplaats vanaf september 2021 het centrale loket wordt voor digitaliseringsvraagstukken van het brede mkb in de regio.

Behalve hulp aan de ondernemer is de digitale werkplaats bedoeld als een kweekvijver voor it-talent in de regio en een middel om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

bron: Computable