WET DBA WORDT NIET GEHANDHAAFD

Minister Koolmees heeft op 21 september 2021 de Kamer bericht over het stopzetten van de pilot met de webmodule die opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid moet geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. De minister zegt in zijn brief aan de Kamer ook dat de beslissing over het daadwerkelijk gebruik van de webmodule, ligt bij het nieuwe kabinet.

In ieder geval tot de formatie van het nieuwe kabinet rond is, zal de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties niet worden gehandhaafd, zo staat in dezelfde brief te lezen.

 

RESULTATEN PILOT WEBMODULE
Uit de pilot met de webmodule komt dat gemiddeld:

in 28 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ wordt gegeven
in 33,9 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’. Dit is overigens flink lager dan tijdens de testfase toen de helft in deze categorie viel
in 9,7 procent er mogelijk sprake is van een fictieve dienstbetrekking
in 28,4 procent van de gevallen er geen oordeel mogelijk is op basis van de webmodule. Als opdrachtgevers en -nemers op een aantal punten aanpassingen doen in het werkproces, is dit laatste mogelijk terug te brengen tot onder de 20 procent.
Binnen sectoren zijn overigens flinke verschillen zichtbaar.

COMMENTAAR STICHTING ZZP NEDERLAND
Stichting ZZP Nederland heeft al eerder vastgesteld, dat de voorgestelde webmodule in deze vorm niet onderscheidend kan werken in het signaleren van schijnconstructies. "Deze webmodule geeft een indicatie van werknemerschap en niet van ondernemerschap. Een puntentoekenning op basis van betwistbare kenmerken van een dienstbetrekking maakt de uitkomst zelfs manipuleerbaar. Op deze manier kan de webmodule fungeren als een schuif voor meer of minder zzp’ers”, zei toenmalig (juni 2020) voorzitter Maarten Post. De webmodule is bedoeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid te bieden en voldoet daar nu juist op geen enkele wijze aan.

MEER KRITISCHE NOTEN
Niet alleen stichting ZZP Nederland is kritisch over de webmodule. Ook Kamerleden en andere belangenorganisaties hebben geen vertrouwen meer in de webmodule nu uit de evaluatie van de pilot duidelijk is geworden dat de tool opdrachtgevers en zzp’ers niet in alle gevallen zekerheid geeft.

Ook Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland vind het niet verstandig om met de webmodule verder te gaan, zo zegt zij op Zipconomy. “Met zulke magere resultaten in de testfase, is het onverstandig om verder te gaan op deze ingeslagen weg. Wij pleiten voor een radicaal andere, integrale aanpak van dit vraagstuk waarbij we toewerken naar een duidelijke definitie van zelfstandig ondernemerschap met bijpassende sociale zekerheid en fiscale regels die gericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap. Klinkt veelomvattend, en dat is het misschien ook, maar dan werken we tenminste vanuit een visie op een moderne, inclusieve en rechtvaardige arbeidsmarkt. Dat is beter dan doormodderen met een instrument waarvan we nu al weten dat het niet goed genoeg werkt om de duidelijkheid te bieden waar iedereen zo hard op zit te wachten.”

Bron: ZZP Nederland