Jobcoach

Zelfstandige professional zijn ervaren inhoudelijke experts. Bij deze experts bestaat er veel behoefte om op regelmatige tijden te spiegelen. Ook het ondersteunen op commercieel vlak wordt als zeer waardevol ervaren.

Afhankelijk van de fase waarin de professional zich bevindt, zal er een specifieke behoefte zijn.

Beginnende zelfstandige professionals zijn meer op zoek naar commerciële ondersteuning (zie ook artikel "ICT-starter mist commerciële houding") en ook zal hulp op gebied van het leggen van relaties welkom zijn. De meer ervaren professional is eerder op zoek naar een sparringspartner en wil graag spiegelen.

Op het SAP gebied zijn er voor users en keyusers speciale “coaching on the job sessies”. De coaching van deze verschillende doelgroepen zijn goed samen te vatten onder de term SAPcoach. In een persoonlijk gesprek kan nader ingegaan worden op de specifieke wensen en mogelijkheden.

Ondanks dat de coaching vooral inspeelt op specifieke behoefte van de professional (of gebruiker) zal er wel een duidelijke lijn zijn.

 • Tijdens een vrijblijvend gesprek worden de vraag, de mogelijkheden en de situatie besproken. Op basis van dit gesprek wordt besloten om vervolgstappen te zetten. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een programma.
 • Het programma kan uit verschillende onderwerpen bestaan:
  • marktontwikkelingen
  • ambitie cq opleidingsbehoefte
  • CV beoordeling
  • intake
  • ontwikkelingen freelancemarkt
  • social media (ook diverse tips)
  • netwerken
  • commercie
 • Vervolgens start de coaching. Naargelang de behoefte en dus de gewenste programma onderdelen zal de doorlooptijd varieren. Uiteindelijk zal de coaching worden afgesloten met een evaluatie.