Filter

SAP: ICT-systeem beperkt groei MKB

Inflexibele ict-systemen vormen vaak een belemmering voor de groei van middelgrote en kleine bedrijven. Ondernemers zoeken de oorzaak vaak onterecht in de economische crisis. Dat concludeert SAP

...

Hervorming ontslagrecht en WW

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft vrijdag een wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder de belangrijkste maatregelen.

SAP: vernieuwende ICT aan basis groei bedrijven in 2014

De meeste middelgrote Nederlandse bedrijven verwachten door de inzet van vernieuwende ICT in 2014 een aanzienlijke groei te realiseren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Groeien met innovatieve IT’ in opdracht van SAP

...

Bestuurswisselingen bij de VNSG

Astrid Zwiers, CIO van P-Direkt, is tijdens de ALV van 19 november jl. verkozen tot voorzitter van de VNSG. Astrid is sinds 2013 bestuurslid Internationale Samenwerking van de VNSG en neemt vanaf 2014 de

...