Efteling is gestopt met traditionele functioneringsgesprekken: 'Iedereen die bij de Efteling werkt functioneert'

De Efteling heeft het traditionele beoordelingssysteem voor medewerkers overboord gegooid. Het attractiepark is enige tijd geleden gestopt met het houden van jaarlijkse functioneringsgesprekken, vertelt directielid Koen Sanders in een interview. Volgens hem zijn dergelijke gesprekken eigenlijk een vreemd concept.

 

"Wij hebben afstand gedaan van de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken", zegt Sanders in de Anders Denken Podcast van de ParaDigma Groep. "Eigenlijk vanuit het idee dat het raar is als je op het eind van het jaar tegen iemand gaat zeggen dat-ie het niet goed heeft gedaan."

In plaats daarvan kunnen personeelsleden zelf een digitaal kompas invullen. "Waarin je zelf omschrijft wat jouw vijf doelstellingen voor het komende half jaar of jaar zijn, waarin je zelf omschrijft welke feedback je krijgt van je collega's en van je leidinggevende, wat je valkuilen zijn, wat je uitdagingen zijn, wat je sterktes en je zwaktes zijn."

Initiatief
Het initiatief ligt bij de werknemer, legt Sanders uit. "Dat moet je dus zelf invullen, want als je daar niks invult dan heb je dus ook geen gesprek met je leidinggevende." Verder zijn er twee keer per jaar performance-en-potentieel-sessies, bedoeld om te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een team. "Daar gaat iedereen in de Efteling doorheen."

De oude functioneringsgesprekken worden nog niet gemist. "We hebben gezegd: we gaan ervan uit dat iedereen die bij de Efteling werkt - en blijft werken - functioneert. We kennen ook nog wel 'functioneert niet', maar dat betekent: er moet iets gaan gebeuren."

Regelruimte
Door de coronacrisis worden Efteling-medewerkers een stuk flexibeler ingezet dan voorheen. Het park besteedt veel aandacht aan bijscholing, zodat personeelsleden op meer plekken aan het werk kunnen. Als gevolg daarvan werd de arbeidsvoorwaardenregeling aangepast. Sanders spreekt over "veel meer regelruimte in plaats van regels".

Bron: Loopings