Creativiteit heeft te lijden onder videovergaderen

Videovergaderen is dankzij de pandemie omarmd als alternatief voor fysiek overleg. Digitaal vergaderen kent dan ook vele voordelen, maar onderzoekers hebben nu aangetoond dat het de creativiteit niet ten goede komt.

 

In het tijdschrift Nature hebben Amerikaanse wetenschappers de bevindingen gedeeld van hun onderzoek naar digitaal vergaderen en wat dit doet met de creativiteit. Proefkonijnen moesten hierbij in tweetallen brainstormen over hoe een alledaags voorwerp, zoals een stuk bubbeltjesplastic, op andere, innovatieve manieren gebruikt kan worden. De proefpersonen die digitaal overlegden, kwamen in 5 minuten met 14,7 ideeën op de proppen, de fysieke overleggers met 16,8. Volgens een jury waren de innovaties van laatstgenoemde groep ook creatiever te noemen. Herhaalde proeven bevestigden dit beeld.

Verschil fysiek en digitaal niet wereldschokkend
De onderzoekers noemen als belangrijkste reden hiervoor dat men tijdens een virtueel overleg vooral naar het beeldscherm staart en, anders dan tijdens een fysiek overleg, veel minder de ruimte waarin men zit in zich opneemt. Het beeldscherm vernauwt hierdoor letterlijk en figuurlijk de focus. En het blijkt dat juist de omgeving, inclusief de voorwerpen daarin, de mens door middel van associatie op verfrissende ideeën kan brengen. Hoe langer de fysiek brainstormende proefpersonen om zich heen keken, hoe meer ideeën ze ook kregen. De wetenschappers zeggen er wel bij dat de verschillen tussen fysiek en digitaal brainstormen nu ook weer niet wereldschokkend groot zijn. Voor organisaties kan het wel een goed argument zijn om bij hybride werken creatief overleg fysiek te laten plaatsvinden en vergaderingen van andere aard volledig op afstand of hybride (tool).

Bron: Rendement online