De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 59 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 32 duizend). Tegenover 451 duizend vacatures stonden 338 duizend werklozen, dat komt neer op 133 vacatures per 100 werklozen. In het vorige kwartaal waren dat er nog 106 per 100.

Bron: CBS