De Belastingdienst, dat al met onderbezetting kampt, ziet veel ervaren, zelf opgeleide ict’ers vertrekken. Tot en met juli vertrokken bijna negenhonderd fulltime-medewerkers bij de fiscus, met name ict’ers met specialistische kennis. De onverwacht grote uitstroom doet het positieve effect van de instroom, mede als gevolg van dure wervingscampagnes, grotendeels te niet.


Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) meldt de tegenvaller in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen volgt een commissiedebat hierover. Ook al lukt het de Belastingdienst dit jaar 2.200 á 2.400 fte aan te trekken, dan nog is de verwachte instroom te klein om de recente toename van de formatie als gevolg van extra beleidsopgaven op te vangen. De modernisering van een aantal grote ict-systemen, zoals die voor de omzetbelasting, de inning van de inkomensheffing en belasting van personenauto’s en motorrijwielen, dreigt hierdoor nog meer in de knel te komen.

Krap
Door tijdelijke inhuur wordt een deel van de onderbezetting opgevangen. Maar als andere bedrijven aan ervaren krachten van de Belastingdienst blijven trekken, is de onderbezetting eind dit jaar duizend fte.

De fiscus kan ook lastig nog meer nieuwe ict’ers aantrekken en opleiden. Zeker voor specialistische functies is de arbeidsmarkt zeer krap. Bovendien is de opleidingscapaciteit gering. Het inwerken van nieuwe ict’ers kost niet alleen geld maar vergt ook tijd van andere medewerkers. Dit gaat op de korte termijn veelal ten koste van de productiviteit. En dat terwijl de fiscus juist productiever moet worden. In de komende jaren dreigt het probleem nog erger te worden. Door pensionering zal de uitstroom van ervaren ict’ers groot zijn, aldus Van Rij.

Het ict-landschap van de Belastingdienst omvat ongeveer negenhonderd applicaties. Een deel daarvan is gebaseerd op oude ontwikkeltalen en worden slecht of niet ondersteund door leveranciers. Juist aan deze verouderde kennis is een gebrek.

Bron: Computable